Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nagrody dla zwycięzców Konkursu Fotograficznego

Nagrody dla zwycięzców Konkursu Fotograficznego

29 Września 2017

Konkurs Fotograficzny „Na morzu i na lądzie - nowoczesne oblicza górnictwa” organizowany przez Wyższy Urząd Górniczy i Fundację „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego został rozstrzygnięty. 29 września Rada Honorowa Konkursu oraz Kapituła Konkursu oceniły nadesłane prace i wyłoniły laureatów. Nagrodę główną w wysokości 2000 zł otrzyma Eliasz Wac, zdobywcą drugiej nagrody (1500 zł) został Łukasz Barzowski, natomiast trzecia nagroda (1000 zł) trafi do Macieja Dorosińskiego. Ponadto kwotą 500 zł wyróżniono pracę nadesłaną przez Martę Baszkiewicz.

Przy wyborze najlepszych prac decydujące znaczenie miały walory artystyczne i merytoryczne nadesłanych fotografii. 

Nagrody i wyróżnienie zostaną wręczone laureatom podczas uroczystości barbórkowej WUG, która odbędzie się 5 grudnia br. w Sali Audytoryjnej Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa pokonkursowa będzie eksponowana w siedzibie WUG w Katowicach, przy ul. Poniatowskiego 31. Ponadto fotografie zostaną zaprezentowane na łamach miesięcznika Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie.

 Konkurs miał charakter otwarty. Organizowany był przez WUG przy współpracy z Fundacją Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego. Prace konkursowe zostały komisyjnie zakodowane, tak aby jurorzy mogli zachować bezstronność dokonując wyboru najlepszych w swojej ocenie zdjęć, nie sugerując się nazwiskami wykonawców. Kapituła Konkursowa przyjęła, że główną nagrodę otrzyma zdjęcie, które zdobędzie najwięcej głosów.

W Radzie Honorowej Konkursu, zasiadali: Adam Mirek – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Justyna Pikiewicz – Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego, Józef Dubiński – Prezydent Zgromadzenia Fundatorów Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”, Krzysztof Cybulski – Prezes Zarządu Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”.

Kapituła Konkursu pracowała w następującym składzie: Stanisław Bartosik – dyrektor Biura Komunikacji Społecznej WUG, Anna Swiniarska-Tadla – rzecznik prasowy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Agnieszka Bednarczyk – przedstawiciel redakcji miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”.

do góry