Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie (..)

Spotkanie z pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie miejsca pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz obsługującymi maszyny i urządzenia elektryczne

2 Października 2017

W piątek, 29 września br. dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie zorganizował w Kopalni „Olkusz-Pomorzany” w Bukownie spotkanie z pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie miejsca pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz obsługującymi maszyny i urządzenia elektryczne w celu omówienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych eksploatowanych w podziemnych zakładach górniczych.

Podczas obrad omówiono:

  • przyczyny i okoliczności wypadków  związanych  z ruchem maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • regulacje prawne dotyczące organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych,
  • nieprawidłowości dotyczące urządzeń i instalacji elektroenergetycznych stwierdzane podczas kontroli w podziemnych zakładach górniczych.

Spotkanie jest jednym z elementów profilaktycznych działań nadzoru górniczego w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa w górnictwie.

do góry