Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada dotycząca sposobów kontroli stanu technicznego (..)

Narada dotycząca sposobów kontroli stanu technicznego obudowy szybów i szybików

24 Października 2013

24 października 2013 r. w siedzibie SUG w Katowicach odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników Wydziału Górniczego SUG z przedstawicielami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Południowego Koncernu Węglowego S.A.
Była to kolejna narada dotycząca sposobów kontroli stanu technicznego obudowy szybów i szybików. Zaproszone osoby powitał zastępca Dyrektora SUG, dr inż. Mariusz Kiercz. Pracownicy Wydziału Górniczego zaprezentowali zagadnienia związane z oceną stanu technicznego obudowy szybów i szybików, zagrożeń wynikających z braku kontroli głównych wyrobisk górniczych – szybów i szybików bez fizycznej obecności osoby dozoru ruchu, katastrof szybów spowodowanych ich złą eksploatacją lub brakiem właściwej kontroli. Przedstawiono także problematykę geodezyjnych pomiarów inwentaryzacyjnych zbrojenia i obudowy szybów i szybików, jak również kwestie związane z wykonywaniem badań hydrogeologicznych w aspekcie oddziaływania wód na obudowę szybową. Dr inż. H. Kleta z Politechniki Gliwickiej zapoznał uczestników spotkania z cyfrową analizą obrazu, wspomagającą wizualną ocenę stanu technicznego obudowy szybowej. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa zaprezentowali sposoby wykonywania badań obudowy szybów i szybików z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych. W dyskusji, która wywiązała się podczas narady, sporo uwagi poświęcono roli rzeczoznawców w opracowywaniu opinii dotyczących stanu technicznego obudowy szybowej.

do góry