Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

25 Października 2013
Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych W dniu 24 października 2013 r. w Kochanowicach odbyło się cykliczne spotkanie zorganizowane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych województwa śląskiego.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego – geolog wojewódzki, Starostw – gliwickiego, tarnogórskiego, lublinieckiego, kłobuckiego, częstochowskiego oraz Wójta Gminy Kochanowice.
Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia prowadzenia ruchu zakładu górniczego w świetle rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, zasady stwierdzania kwalifikacji osób dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych, zagadnienia ochrony środowiska oraz obowiązki służb mierniczych i geologicznych w odkrywkowych zakładach górniczych. Ponadto przedstawiono zagadnienia dotyczące tematyki związanej z racjonalną gospodarką zasobami złóż w procesie eksploatacji oraz funkcjonowaniem funduszu likwidacji zakładu górniczego.
do góry