Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada dyrektora OUG w Poznaniu z przedsiębiorcami (..)

Narada dyrektora OUG w Poznaniu z przedsiębiorcami górniczymi

29 Kwietnia 2009

W dniu 29 kwietnia 2009 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odbyła się narada dyrektora poznańskiego urzędu z przedsiębiorcami oraz kierownikami ruchu odkrywkowych, podziemnych i otworowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe oraz zakładów wykonujących prace geologiczne.

Podczas narady omówiono stan wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących prace geologiczne, a także przedstawiono przyczyny, okoliczności i podjęte środki zapobiegawcze w związku wypadkami i niebezpiecznymi zdarzeniami, do których doszło w nadzorowanych przez OUG w Poznaniu zakładach górniczych.

Ponadto przedstawiono planowane w 2009 r. działania Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu w dziedzinie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładów górniczych, zasady przeprowadzania kontroli działalności przedsiębiorców górniczych w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zakres niezbędnych informacji przekazywanych przez przedsiębiorców do OUG.

Omówiono również nowe obowiązki przedsiębiorców i nadzoru górniczego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2009 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

do góry