Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedstawicielami kierownictwa kopalń odkrywkowych

Narada z przedstawicielami kierownictwa kopalń odkrywkowych

29 Kwietnia 2009

W dniu 28 kwietnia 2009 r. w siedzibie Kopalni Wapienia Czatkowice Spółka z o.o. w Krzeszowicach odbyła się narada kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie z przedsiębiorcami oraz kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite. W naradzie uczestniczył przedstawiciel Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie.

Podczas narady poruszone zostały zagadnienia stanu wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w odkrywkowych zakładach górniczych, przyczyny i okoliczności zaistniałych  w ostatnim okresie wypadków i niebezpiecznych zdarzeń z uwzględnieniem kopalń nadzorowanych przez OUG w Krakowie.

Omówiono problematykę nieprawidłowości stwierdzanych w wyniku inspekcji i kontroli przeprowadzonych w 2008 i 2009 r. przez OUG w Krakowie oraz w przedkładanych do zatwierdzenia planach ruchu.

Ponadto przedstawiono planowane w 2009 r. działania Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie w dziedzinie górnictwa odkrywkowego, zasady przeprowadzania kontroli działalności przedsiębiorców górniczych w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zakres niezbędnych informacji przekazywanych przez przedsiębiorców do OUG.

do góry