Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada robocza kierownictw PIP, urzędów górniczych i UDT

Narada robocza kierownictw PIP, urzędów górniczych i UDT

3 Października 2008

Z inicjatywy Prezesa WUG Piotra Buchwalda w dniu 3 października 2008 r. w Bełchatowie odbyła się narada robocza kierownictw Państwowej Inspekcji Pracy, urzędów górniczych i Urzędu Dozoru Technicznego. Obradom przewodniczyli Tadeusz Zając – Główny Inspektor Pracy, Piotr Buchwald – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz Marek Walczak – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Narada poświęcona była przede wszystkim zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy w odkrywkowych zakładach górniczych. W trakcie obrad zaprezentowano m.in. materiał WUG dotyczący problemów nadzoru i kontroli nad ruchem zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite, materiał PIP poświęcony bezpieczeństwu i prawnej ochronie pracy w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego oraz materiał UDT na temat urządzeń podlegających kontroli UDT w kopalniach odkrywkowych. Ponadto przedstawiciele WUG omówili aktualną wersję projektu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze  oraz efekty dotychczasowej współpracy urzędów górniczych, PIP i UDT. W ramach dyskusji, oprócz poruszenia zagadnień bhp w kopalniach odkrywkowych, wymieniono m.in. uwagi na temat sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w kontekście nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Współdziałanie PIP, urzędów górniczych i UDT odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy oraz porozumień zawartych 12 lipca ubiegłego roku. W ramach współpracy podejmowane są wspólne działania o charakterze prewencyjnym, promocyjnym i szkoleniowym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

do góry