Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada służb mundurowych w Nadleśnictwie Gdańsk

Narada służb mundurowych w Nadleśnictwie Gdańsk

30 Kwietnia 2018

W piątek, 27 kwietnia br. w Gdyni odbyła się narada służb mundurowych zorganizowana przez Nadleśnictwo Gdańsk. W naradzie uczestniczyła dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku. Tematem spotkania były zagadnienia poświęcone ocenie stanu ochrony mienia i efektywności zwalczania szkodnictwa leśnego (kradzieże drewna oraz niszczenie mienia nadleśnictwa poprzez działalność związaną z poszukiwaniem bądź wydobywaniem bursztynu, kłusownictwo, uszkadzanie drzew i krzewów, zaśmiecanie lasu, wjazd do lasu pojazdami silnikowymi w miejscach niedozwolonych). W obradach brali udział m.in. przedstawiciele kierownictwa Nadleśnictwa, Straży Leśnej oraz Leśnictw, Straży Pożarnej, Prokuratury, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej. Podczas narady omówiono w szczególności potrzebę współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami w celu zwiększenia efektywności działań związanych z ochroną mienia nadleśnictwa i zwalczaniem szkodnictwa leśnego. Jednocześnie zwrócono uwagę m.in. na współpracę między Nadleśnictwem Gdańsk a dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, co przyczyniło się do znacznego ograniczenia działalności polegającej na poszukiwaniu i wydobywaniu kopaliny – bursztynu na terenach lasów, znajdujących się w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Gdańsk. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku omówiła również możliwość współpracy z służbami Nadleśnictwa Gdańsk w zakresie zwalczania działalności polegającej na eksploatacji kruszywa naturalnego bez wymaganej koncesji, prowadzonej na powyższych terenach.

do góry