Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

27 Kwietnia 2018

W czwartek, 26 kwietnia br. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w Rudzie Śląskiej Ruch Pokój, odbyło się 25 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska.

W spotkaniu, któremu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wzięli udział: Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, przedstawiciele wydziałów Urzędu Miasta Ruda Śląska, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach, Polskiego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Gliwicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji oraz zakładów górniczych PGG S.A. Oddział KWK Ruda, PGG S.A. Oddział KWK „Wujek”, SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” i Oddział KWK „Śląsk”.

Na wstępie posiedzenia omówiono stan realizacji uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu Zespołu porozumiewawczego, dotyczących zakresu wykonanych prac remontowych w nawierzchniach dróg i konstrukcji wiaduktów oraz planowanych przedsięwzięć hydrotechnicznych, polegających między innymi na regulacji koryta potoku Bielszowickiego w granicach Rudy Śląskiej i odwodnienia Parku Strzelnica wraz z ul. Basenową w Bielszowicach.

Następnie przedstawiono sprawozdania z przebiegu eksploatacji górniczej dokonanej w okresie ostatniego półrocza oraz zamierzeniach eksploatacyjnych na okres II i III kwartału 2018 r. Omówiono również oddziaływanie tych eksploatacji na powierzchnię terenu, w szczególności w rejonach kościołów pw. św. Andrzeja Boboli i św. Wawrzyńca w dzielnicy Wirek. Przekazano również informacje o poniesionych w 2017 r., nakładach
na usuwanie szkód górniczych na terenie miasta, sięgających blisko 31 mln złotych oraz planowanych na ten cel wydatkach w bieżącym roku, w kwocie 35 mln złotych.

W dalszej części przedstawiono aktualny stan likwidacji zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” i zamierzenia w tym zakresie na bieżący rok oraz planowaną likwidację zakładu górniczego KWK „Śląsk”, który na początku br. został wydzielony z KWK „Wujek” i przekazany do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.

W trakcie dyskusji poruszono również kwestie związane z remontem wiaduktu na ul. Orzeszkowej, szkodą górniczą na ul. Astrów powstałą po reaktywacji starych zrobów w rejonie zlikwidowanego szybu „Hugo”, remontem przepustu potoku Bielszowickiego pod ul. Kokota, odwodnieniem zalewiska tzw. „Trójkąta Radoszowskiego” oraz usuwaniem szkód górniczych na osiedlu przy ul. Borówkowej.

do góry