Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z I zastępcami KRZG, kierownikami działów (..)

Narada z I zastępcami KRZG, kierownikami działów wentylacji oraz bhp i szkolenia

9 Czerwca 2011

8 czerwca br. w KW S.A. Oddział KWK "Jankowice" w Rybniku odbyła się narada z I zastępcami KRZG, kierownikami działów wentylacji oraz bhp i szkolenia podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, w której udział wzięli dyrektor Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Wodzisław Śląski, przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju oraz KW S.A. Centrum Wydobywczego "Południe" w Rybniku. Program narady obejmował m.in.:
1. Stan bezpieczeństwa pracy w podziemnych zakładach nadzorowanych przez tut. Urząd w minionym okresie 2011 r., z uwzględnieniem czynnika ludzkiego oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy.
2. Przyczyny wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych od ostatniej narady, wynikające z nich wnioski na przyszłość oraz podjęte lub konieczne do podjęcia działania naprawcze i profilaktyczne.
3. Wstępne okoliczności zapalenia metanu i wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 05.05.2011 r. w JSW S.A. KWK "Krupiński".
4. Zasady prowadzenia prac przez zastępy ratownicze w czasie akcji ratowniczej (w tym ewakuacja zagrożonych pracowników), w trudnych warunkach mikroklimatycznych i braku widoczności - referuje dyrektor OSRG Wodzisław Śląski.
5. Wyniki kontroli, przeprowadzonych przez tut. Urząd w roku 2011.
6. Propozycje działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego i jego pracowników oraz odwrócenia niekorzystnego trendu wypadkowości ogólnej i ciężkości wypadków, w świetle zdarzeń zaistniałych w bieżącym roku.
7. Zasady stosowania ochron osobistych (oczu, dróg oddechowych i słuchu) przez pracowników w zakładach górniczych, w tym przed pyłami szkodliwymi dla zdrowia, sposoby egzekwowania stosowania ochrony osobistej, a także podjęte działania mające na celu nie dopuścić do zatrudnienia osób pod wpływem alkoholu.
8. Działania organizacyjno-techniczne, zmniejszające zapylenie powietrza pyłami szkodliwymi dla zdrowia na stanowiskach pracy w kopalniach węgla kamiennego.
9. Przeprowadzenie okresowych przeglądów miejsc i stanowisk pracy, w świetle wyników przeglądu przeprowadzonego w JSW S.A. KWK "Pniówek" w styczniu i lutym bieżącego roku.
10. Sprawy bieżące, w tym propozycje zwiększenia wymagań w zakresie zwalczania zagrożenia pożarowego i metanowego.

do góry