Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/O ochronie przeciwpożarowej w kopalniach

O ochronie przeciwpożarowej w kopalniach

13 Czerwca 2011

9 czerwca br. odbyła się w Rudzie Śląskiej Konferencja Szkoleniowa na temat ochrony przeciwpożarowej w kopalniach węgla kamiennego, którą współorganizował Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Na wstępie konferencji głos zabrał Wiceprezes WUG Wojciech Magiera, który podkreślił konieczność współpracy pomiędzy instytucjami powołanymi do nadzorowania zakładów górniczych, a tym samym poprawy bezpieczeństwa pracy w tych zakładach. W konferencji liczny udział brali przedstawiciele przedsiębiorców i kierownictwa kopalń Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego oraz Zakładu Górniczego "Siltech". Podczas konferencji wygłoszonych zostało 9 referatów, w tym 3 opracowane przez pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. Przedstawiona została struktura organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej i system zabezpieczenia obiektów na powierzchni zakładów górniczych przez jednostki PSP. Omówiono problem zabezpieczeń przeciwpożarowych szybowych wież basztowych. Ponadto zapoznano zebranych z doświadczeniami pracowników OUG w Gliwicach dotyczącymi szeroko pojętej profilaktyki pożarowej oraz wnioskami wynikającymi z nadzorowanymi akcjami przeciwpożarowymi. Konferencja stałą się także okazją do zapoznania się ze sprzętem przeciwpożarowym oraz urządzeniami służącymi do wykrywania źródeł zagrożenia pożarowego, czego przykładem były prezentowane kamery termowizyjne. W podsumowaniu spotkania organizatorzy wyrazili nadzieję, że będzie ona miała charakter cykliczny i stanie się miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy Państwową Strażą Pożarną, Organami Nadzoru Górniczego, a przedstawicielami przedsiębiorców i kierownictwem kopalń.

do góry