Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy z (..)

Narada z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy z nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych

2 Kwietnia 2010
W dniu 1 kwietnia 2010 r. w siedzibie OUG w Katowicach odbyła się okresowa narada z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy z nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych.

Podczas narady omówiono stan bezpieczeństwa w górnictwie w 2009 r. oraz dokonano podsumowania w odniesieniu do nadzorowanych kopalń. W toku dyskusji przedstawiono wyniki działalności kontrolnej OUG w Katowicach w bieżącym roku, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika ludzkiego jako elementu dominującego w sferze przyczynowej zaistniałych wypadków lub niebezpiecznych zdarzeń wpływających na konieczność wstrzymywania robót lub ruchu maszyn i urządzeń.

Ponadto omówiono wyniki działalności komisji powołanej przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w KHW S.A. KWK "Wujek" Ruch "Śląsk" w dniu 18.09.2009 r., wraz z wizualizacją zdarzenia.

Poruszono szereg tematów dotyczących bezpieczeństwa załóg górniczych, w szczególności materii szkoleniowej, a także konieczności podejmowania wielokierunkowych działań o charakterze profilaktyki zapobiegawczej.

W podsumowaniu ustalono kontynuację narad z częstotliwością raz na pół roku.

do góry