Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkania z pracownikami zatrudnianymi do obsługi (..)

Spotkania z pracownikami zatrudnianymi do obsługi przenośników taśmowych w podziemnych zakładach górniczych

1 Kwietnia 2010
Realizując zadania wynikające ze strategii i celów operacyjnych Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, w marcu bieżącego roku z inicjatywy dyrektora Jerzego Kolasy, osoby kierownictwa Urzędu przeprowadziły cykl spotkań z pracownikami zatrudnianymi do obsługi przenośników taśmowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.

Inspiracją do powyższych działań był niepokojący stan bezpieczeństwa pracowników zatrudnianych na przedmiotowych stanowiskach, co znajdowało odzwierciedlenie w statystykach wypadkowych w ostatnich latach, przede wszystkim w odniesieniu do wypadkowości śmiertelnej.

W trakcie spotkań przedstawiono prezentacje i wizualizacje multimedialne charakterystycznych wypadków śmiertelnych i ciężkich, zaistniałych przy pracach związanych z obsługą i konserwacją przenośników taśmowych. Omówiono okoliczności i przyczyny zdarzeń, zwracając szczególną uwagę na rolę czynnika ludzkiego jako dominującego w sferze przyczyn wypadków.

Ponadto przeprowadzono tematyczne pouczenia z zakresu podstawowych zasad bezpieczeństwa, obowiązujących przy obsłudze maszyn i urządzeń, zarówno w odniesieniu do obowiązujących przepisów, jak i psychomotorycznych cech pracowników zatrudnianych do tych czynności. Ogółem szkoleniami objęto 507 osób.
do góry