Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami działów BHP i Szkolenia oraz (..)

Narada z kierownikami działów BHP i Szkolenia oraz Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy

27 Października 2022

W środę, 26 października br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyła się narada kierownictwa Urzędu z kierownikami działów BHP i Szkolenia oraz Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Obrady prowadził zastępca dyrektora ds. energomechanicznych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach.

Podczas narady omówiono zagadnienia dotyczące:

 • stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w nadzorowanych zakładach górniczych
  w latach 2021 i 2022;
 • wypadkowości związanej z ryzykownym zachowaniem pracowników, ze wskazaniem głównych powodów i motywów wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
 • wyników kontroli przeprowadzonych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
  w nadzorowanych zakładach górniczych wraz ze sformułowanymi wnioskami i uwagami do przedsiębiorców, w szczególności dotyczącymi problematyki właściwego szkolenia
  i zapoznawania pracowników z obowiązującymi w zakładach instrukcjami, technologiami i projektami technicznymi wykonywania robót oraz właściwej organizacji pracy
  i stosowania odpowiednich zabezpieczeń w miejscach wykonywania prac;
 • przyczyn i okoliczności wybranych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach;
 • wniosków wynikających z zakończonych badań okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń.

Ponadto w trakcie dyskusji wskazano potrzebę motywacji pracowników do stosowania odpowiednich do rodzaju prac środków technicznych, w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz propagowania bezpiecznych metod pracy w zakładach górniczych.

 

do góry