Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami działów BHP podziemnych zakładów (..)

Narada z kierownikami działów BHP podziemnych zakładów górniczych

19 Czerwca 2023

W piątek, 16 czerwca br. odbyła się narada kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z przedsiębiorcami i kierownikami działów  BHP (BHP i Szkolenia) nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Celem spotkania było kontynuowanie wypracowanych działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa załóg górniczych. W naradzie uczestniczył przedstawiciel Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju.

Program obrad obejmował:

  • stan bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez OUG w Rybniku oraz wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy;
  • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki), powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny, promocję kultury bezpieczeństwa wśród pracowników zakładów górniczych oraz dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań w zakładach górniczych;
  • okoliczności i przyczyny wypadków oraz zdarzeń zaistniałych od ostatniej narady
    w zakładach górniczych nadzorowanych przez Urząd oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w bieżącym roku, w tym omówienie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości i uchybień;
  • wnioski zawarte w Ocenie stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2022 roku.

Ponadto w trakcie dyskusji poruszono tematy dotyczące:

  • badań lekarskich pracowników przed podjęciem pracy w podziemnych zakładach górniczych,
  • przygotowania pracowników do wykonywania pracy w podziemnych zakładach górniczych,
  • interwencji podejmowanych w wyniku zawiadomień o nieprawidłowościach w ruchu zakładu górniczego przekazywanych przez pracowników.
do góry