Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gmin: Cyców, Ludwin i Puchaczów

20 Czerwca 2023

W piątek, 16 czerwca 2023., w siedzibie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. odbyło się 20. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gmin: Cyców, Ludwin i Puchaczów.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, samorządów terytorialnych, tj. Wójtowie Gmin Cyców, Ludwin i Puchaczów oraz przedstawiciele LW „Bogdanka” S.A.

Podczas spotkania omówiono:

  • zagadnienie sejsmiczności wywołanej robotami górniczymi w obszarze górniczym
    w I połowie 2023 r. (aparatura pomiarowa, przyczyny i skutki aktywności wstrząsów, monitorowanie sejsmiczności, przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z aktywności sejsmicznej, itp.);
  • informacje Wójtów Gmin: Puchaczów, Ludwin, Cyców na temat szkód górniczych, które wystąpiły w I połowie 2023 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia bieżącej działalności górniczej LW Bogdanka S.A.;
  • przebieg eksploatacji górniczej w I półroczu 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem skutków jej oddziaływania na powierzchnię terenu w granicach obszaru górniczego oraz zaplanowane na II półrocze 2023 r. roboty górnicze i prognozowane w tym okresie oddziaływania na powierzchnię terenu;
  • sprawy związane z naprawą szkód górniczych wykonane w I półroczu 2023 r. przez LW Bogdanka S.A.
do góry