Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami działów BHP/DBS podziemnych (..)

Narada z kierownikami działów BHP/DBS podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku

6 Czerwca 2022

W piątek, 3 czerwca br. odbyła się narada kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z kierownikami działów BHP/DBS nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Celem spotkania było kontynuowanie wypracowanych działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa załóg górniczych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju i Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Kartowicach.

Program narady obejmował:

 • stan bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez tut. Urząd oraz wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy;
 • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki). Powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny. Promocja kultury bezpieczeństwa wśród pracowników zakładów górniczych oraz dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań w zakładach górniczych;
 • okoliczności i przyczyny wypadków oraz zdarzeń zaistniałych od ostatniej narady
  w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w bieżącym roku, w tym omówienie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości i uchybień;
 • dyskusję, w trakcie której poruszono tematy dotyczące:
  • zgłaszania wypadków,
  • interwencji podejmowanych w wyniku zawiadomień o nieprawidłowościach w ruchu zakładu górniczego przekazywanych przez pracowników,
  • aktualnych przepisów prawa, w tym dotyczących reorganizacji urzędów górniczych oraz kwalifikacji górniczych,
  • sprawozdań przesyłanych do OUG w Rybniku.
do góry