Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, służbą bhp oraz osobami dozoru ruchu

3 Czerwca 2022

W czwartek, 2 czerwca br. w Sokółce (województwo podlaskie) odbyło się wyjazdowe spotkanie z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, osobami pełniącymi obowiązki służby bhp oraz osobami dozoru ruchu odkrywkowych zakładów górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie z województwa podlaskiego.

Celem spotkania było ograniczenie liczby wypadków i niebezpiecznych zdarzeń z udziałem czynnika ludzkiego oraz związanych z wyrobami stosowanymi w górnictwie. Ponadto przedstawiono podejmowane działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.

 W trakcie spotkania szczegółowo omówiono:

  • stan bezpieczeństwa i wypadki zaistniałe w latach 2012-2022 na terenie województw: lubelskiego i podlaskiego;
  • obowiązki i zadania służb bhp;
  • zagadnienia dotyczące zagrożeń naturalnych, w tym zagrożenia osuwiskowego i wodnego;
  • zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń w szczególności przy eksploatacji złoża spod lustra wody oraz w pobliży napowietrznych linii elektroenergetycznych.

W trakcie dyskusji poruszano zagadnienia możliwych działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych.

do góry