Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami działów energomechanicznych

Narada z kierownikami działów energomechanicznych

27 Maja 2010
W dniu 27 maja 2010 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach odbyła się narada z kierownikami działów energomechanicznych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny.

Podczas narady omówiono:
  • stan wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2009 roku i w okresie 4 miesięcy 2010 roku,
  • przyczyny wybuchu metanu w zakładach górniczych w latach 2006–2009,
  • działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń elektrycznych w zakładach górniczych,
  • nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli urządzeń i instalacji elektrycznych,
  • wyniki działalności komisji powołanej przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w KHW S.A. KWK "Wujek" Ruch Śląsk w dniu 18.09.2009 r. wraz z wizualizacją zdarzenia.
W podsumowaniu poruszono temat podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń elektrycznych w podziemnych zakładach górniczych. W dyskusji zwrócono uwagę, na szkolenie praktyczne elektromonterów i osób dozoru ruchu, poruszono temat systemu szkolnictwa o profilu elektroenergetycznym jako przyczynę braku wykwalifikowanych pracowników dostępnych na rynku pracy oraz jakość kontroli urządzeń elektrycznych przeprowadzanych w zakładach. W spotkaniu wzięli udział kierownicy działów energomechanicznych podmiotów gospodarczych wykonujących prace w ruchu zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny. Na zakończenie spotkania ustalono konieczność przeprowadzenia kolejnych, cyklicznych spotkań.
do góry