Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami odkrywkowych zakładów (..)

Spotkanie z przedstawicielami odkrywkowych zakładów górniczych

26 Maja 2010
W dniu 25 maja 2010 r. z inicjatywy Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie w siedzibie Kopalni Wapienia "Czatkowice" odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.

Podczas spotkania przedstawiono stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w 2009 r., omówiono wypadki zaistniałe w 2009 r. w odkrywkowych zakładach górniczych oraz zdarzenia związane z wykonywaniem robót strzałowych. Poruszono rolę "czynnika ludzkiego", zagrożeń naturalnych i technicznych jako przyczyny wypadków przy pracy oraz przedstawiono zasady prawidłowego gospodarowania złożami kopalin w procesie eksploatacji.

Dyrektor OUG w Krakowie przypomniał kierownikom ruchu zasady i sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego oraz bezpieczeństwa zakładów górniczych w związku z zagrożeniem powodziowym.

do góry