Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych (..)

Narada z kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych

6 Lipca 2018

W środę 4 lipca br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku odbyła się narada z kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku. W trakcie narady, którą prowadził Dyrektor OUG w Rybniku, przedstawiciel Departamentu Energomechanicznego WUG przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa przy eksploatacji podścianowych przenośników zgrzebłowych.

Podczas narady omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez OUG w Rybniku oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy, ze szczególnym uwzględnieniem niebezpiecznych zachowań pracowników zakładów górniczych;
  • wstępne ustalenia dotyczące okoliczności tąpnięcia i wypadku zbiorowego zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju;
  • naprawę szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w trybie interwencyjnym na przykładzie usuwania deformacji nieciągłych w ruchu Chwałowice oraz naprawy dróg i chodników w ruchu Marcel KWK ROW;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w bieżącym roku;
  • wnioski, w tym zaproponowane działania naprawcze po niebezpiecznych zdarzeniach takich jak:

              * pożar, do którego doszło 28 kwietnia 2018 r. w PGG sp. z o.o. Oddział KWK ROW
                 Ruch Rydułtowy,

             * zapalenie metanu 7 czerwca 2018 r. w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”
                Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Ponadto, w trakcie dyskusji, podjęto m.in. tematy:

  • planowanych akcji ratowniczych związanych z przywracaniem do sieci wentylacyjnej zaizolowanych wyrobisk,
  • sporządzania projektów technicznych, w tym zabezpieczenia p.poż.
do góry