Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Współpraca nadzoru górniczego z organami ścigania w (..)

Współpraca nadzoru górniczego z organami ścigania w zakresie zwalczania nielegalnej eksploatacji bursztynu

4 Lipca 2018

We wtorek, 3 lipca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku odbyło się spotkanie dotyczące wdrożenia metod współpracy organu nadzoru górniczego z organami ścigania w przedmiocie zwalczania działalności polegającej na eksploatacji kopaliny bursztynu bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych bądź wymaganej koncesji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz Straży Leśnej Nadleśnictwa Gdańsk i Straży Leśnej Nadleśnictwa Elbląg.

 

Celem spotkania było omówienie praktycznych aspektów wykonywania przez organ nadzoru górniczego ustawowych zadań w zakresie wykrywania i sankcjonowania działalności związanej z nielegalną eksploatacją bursztynu, wzajemna wymiana doświadczeń w przedmiocie zwalczania nielegalnej eksploatacji oraz opracowanie zasad i form współpracy w zakresie objętym tematyką spotkania. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku zwróciła również uwagę na efekty wcześniejszej współpracy organu nadzoru górniczego i Nadleśnictwa Gdańsk, skutkujące znacznym ograniczeniem działalności związanej z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopaliny na terenie lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa.

do góry