Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych (..)

Narada z kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych

26 Września 2019

W czwartek, 26 września br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku odbyła się narada z kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych, której celem było wypracowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa załóg górniczych. Obrady prowadził dyrektor OUG w Rybniku.

Podczas spotkania omówiono:

  1. Stan bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez tut. Urząd oraz wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy.
  2. Wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki). Powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny.
  3. Zamierzenia odnośnie poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w PGG S.A. Oddział KWK ROW.
  4. Wnioski na przyszłość, w tym zaproponowane działania naprawcze po:
  • wypadku zaistniałym 6 lipca br. w Jastrzębskiej Spółce WęglowejA. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju,
  • zawale stwierdzonym 9 lipca br. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju,
  • wypadku porażenia prądem i oparzenia łukiem zaistniałym 26 lipca br. w Polskiej Grupie Górniczej S.A Oddział KWK ROW Ruch Marcel w Radlinie,
  • zagubieniu środków strzałowych zaistniałym 24 sierpnia br. w Jastrzębskiej Spółce WęglowejA. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju.
  1. Zasady zatrudniania na stanowiskach pracy zaliczonych do I i II stopnia zagrożenia klimatycznego oraz sposób egzekwowania zatrudniania w skróconym czasie pracy na tych stanowiskach.
  2. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez tut. Urząd w bieżącym roku, w tym omówienie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości i uchybień.
do góry