Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych w (..)

Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych w podziemnych zakładach górniczych

26 Września 2019

W środę, 25 września br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działów energomechanicznych w podziemnych zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców. W spotkaniu udział wziął również przedstawiciel Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas spotkania omówiono m.in.:

  1. Stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.
  2. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2018 r. i podczas 8 miesięcy br.
  3. Przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od poprzedniego spotkania.
  4. Wnioski wynikające z zakończonych przez OUG w Gliwicach badań okoliczności i przyczyn wypadków oraz zdarzeń.
  5. Zasady organizacji i bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych w oparciu o stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli oraz badań przyczyn i okoliczności wypadków.
  6. Zasady postępowania pracowników zakładów górniczych zabezpieczających miejsca wypadków, do czasu przeprowadzenia oględzin niezbędnych dla ustalenia okoliczności
    i przyczyn zaistniałych zdarzeń.

Szczególną uwagę zwrócono ponadto na bezpieczne wykonywanie prac przy maszynach, urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w zakładach górniczych, a zwłaszcza załączania pod napięcie nowych instalacji.

do góry