Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych (..)

Narada z kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych

25 Marca 2021

24 marca br. odbyła się - w formie wideokonferencji - narada kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Omówiono realizację działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa załóg górniczych.

Naradę prowadził dyrektor OUG w Rybniku. Przedstawiono i przedyskutowano m.in. następujące kwestie:

  • realizację ustaleń z poprzedniej narady dotyczących podnoszenia poziomu bezpieczeństwa załóg górniczych;
  • stan bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez OUG Rybnik oraz wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy;
  • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki). Powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
  • zamierzenia odnośnie poprawy bezpieczeństwa w rejonie szczególnie zagrożonym w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju;
  • okoliczności i przyczyny wypadków oraz zdarzeń zaistniałych od czasu ostatniej narady w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG Rybnik oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG Rybnik w bieżącym roku, wraz z omówieniem najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości i uchybień, a także stosowania kombajnów chodnikowych do drążenia wyrobisk w obudowie większej od ŁP10 oraz stosowanych zabezpieczeń połączeń instalacji sprężonego powietrza z wężami gumowymi i podłączonymi do niej odbiornikami.
do góry