Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dotyczące stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (..)

Spotkanie dotyczące stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalni „Bogdanka”

25 Marca 2021

23 marca br. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie z zarządem i kierownictwem kopalni L.W. „Bogdanka” S.A. Celem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony pracowników, w tym zwiększenie skuteczności oddziaływania osób kierownictwa i dozoru ruchu na poprawę bezpieczeństwa oraz promocję bezpiecznych zachowań wśród pracowników zakładu górniczego.

Podczas spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w L.W. „Bogdanka" za rok 2020 w odniesieniu do wskaźników wypadkowości w całym górnictwie węgla kamiennego oraz poszczególnych spółek węglowych w tym samym okresie;
  • podjęte oraz planowane do podjęcia działania profilaktyczne poprawiające stan bezpieczeństwa w ruchu zakładu górniczego;
  • analizę stanu wypadkowości za 2019 i 2020 rok. Szczególną uwagę zwrócono na dużą liczbę wypadków lekkich, a także na strukturę i przyczyny tych wypadków w zależności od wieku i stażu pracy poszkodowanych;
  • nieprawidłowości stwierdzane przez pracowników urzędu górniczego podczas przeprowadzonych kontroli w zakładzie górniczym, w tym przykłady niebezpiecznych zachowań wśród pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym;
  • zrealizowane przez L.W. „Bogdanka" działania mające wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa, w tym mechanizację zabudowy wnęk ścianowych oraz przedsięwzięcia służb BHP mające poprawić stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na podstawie informacji przekazanych przez Departament Warunków Pracy i Szkolenia Wyższego Urzędu Górniczego przedstawiono okoliczności zaistniałych w 2020 roku wypadków śmiertelnych w KWK „Piast-Ziemowit" oraz w KWK „Mysłowice-Wesoła".

do góry