Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych w Rybniku

24 Lutego 2011
W dniu 23 lutego 2011 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku odbyła się okresowa narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych, w której udział wzięli przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, KW S.A. Centrum Wydobywczego "Południe" w Rybniku oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach.

Dyrektor OUG w Rybniku Zbigniew Schinohl omówił stan bezpieczeństwa pracy w podziemnych zakładach nadzorowanych przez Urząd w roku ubiegłym oraz w minionym okresie 2011 r. Przestawił także przyczyny wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w ostatnim okresie, wskazując przy tym na konieczne do podjęcia działania naprawcze i profilaktyczne.

Szczególną uwagę poświęcono wyjaśnieniu okoliczności wypadku zbiorowego, który miał miejsce w sierpniu 2010 r. w KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju. Przedstawiono działania podjęte przez JSW S.A. i KW S.A., celem zapobieżenia w przyszłości takim wypadkom, jak w KWK "Jas-Mos". Ponadto zaprezentowano wnioski, które wyciągnięto po zbadaniu przyczyn pożaru endogenicznego, zaistniałego w kwietniu 2010 r. w KWK "Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju.

Na zakończenie narady zebrani zapoznani zostali przez dyrektora OUG w Rybniku z wynikami kontroli, przeprowadzonych przez ten urząd od początku 2010 r. oraz z działaniami Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

do góry