Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rozstrzygnięto konkurs "Bezpieczna Kopalnia"

Rozstrzygnięto konkurs "Bezpieczna Kopalnia"

24 Lutego 2011
Dnia 24 lutego 2011 r., podczas odbywającej się w Krakowie XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej, ogłoszono wyniki konkursu: "Bezpieczna Kopalnia". W ocenia Wielkiej Kapituły, pod przewodnictwem Wojciecha Magiery – wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego, na prestiżowy tytuł zasłużył Zakład Górniczy "Piekary", należący do Kompanii Węglowej S.A. ZG "Piekary" był już nagradzany w konkursie Bezpieczna Kopalnia. Zdobył drugą lokatę latach 2009 i 2008, a w 2007 r. został zwycięzcą konkursu.

Obecnie ZG Piekary zatrudnia blisko 3200 osób, w tym prawie 2600 górników przy pracach dołowych.

Konkurs był zorganizowany po raz 15-ty. Organizatorami konkursu są: Wyższy Urząd Górniczy, Fundacja "Bezpieczne Górnictwo" im. Prof. W. Cybulskiego oraz Szkoła Eksploatacji Podziemnej przy współudziale Głównego Instytutu Górnictwa, Politechniki Śląskiej, Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie.

Ideą tego konkursu jest wyróżnianie bezpiecznej pracy, która w realiach kopalnianych zawsze jest zasługą zespołu ludzi, a nie indywidualnym sukcesem. Postawa i zachowanie każdego górnika rzutuje na życie i zdrowie jego kolegów zatrudnionych w trudnych warunkach, gdy narażeni są na zagrożenia techniczne i naturalne. Podstawowym kryterium wyłaniania liderów bezpieczeństwa jest brak wypadków śmiertelnych i ciężkich w ostatnich trzech latach.

Drugie miejsce w konkursie przyznano ex aequo KWK Brzeszcze-Silesia oraz Pokój. Trzecie miejsce w rankingu zajęły KWK Bolesław Śmiały, ZG Sobieski i KWK Kazimierz Juliusz. Specjalne wyróżnienie przyznano ZG Siltech.

do góry