Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

26 Czerwca 2013

26 czerwca 2013 r. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował okresową naradę z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych, w której brali udział przedstawiciele JSW S.A. i KW S.A. Spotkanie prowadził dyrektor OUG w Rybniku Piotr Karkula.
Program narady obejmował m.in.:
- stan bezpieczeństwa pracy w podziemnych zakładach górniczych, z uwzględnieniem nadzorowanych przez tut. Urząd w minionym okresie 2013 r. oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy, w tym wpływ tzw. "czynnika ludzkiego";
- podjęte lub konieczne do podjęcia działania naprawcze i profilaktyczne oraz wnioski po wypadkach oraz niebezpiecznych zdarzeniach;
- zgłaszanie wypadków i zagrożeń oraz niektórych robót i zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych;
- wyniki kontroli, przeprowadzonych przez Urząd w minionym okresie 2013 r.;
- kryteria oceny stanu technicznego lin kolejek spągowych.

do góry