Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

1 Października 2014

1 października br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował okresową naradę z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych, w której brali udział przedstawiciele przedsiębiorców. Program narady, prowadzonej przez dyrektora OUG w Rybniku Piotra Karkulę, obejmował m.in.:
- Omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w KWK nadzorowanych Urząd oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy, a także wpływ tzw. "czynnika ludzkiego".
- Omówienie przyczyn i okoliczności wybranych wypadków.
- Prowadzenie robót w ścianach wysokich, wymagających stosowania pomostu roboczego. Działania podjęte po zaistniałym wypadku śmiertelnym w dniu 16.04.2014r., w JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju.
- Wyniki kontroli, przeprowadzonych przez tut. Urząd w minionym okresie roku 2014.

do góry