Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

6 Października 2016

5 października br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował okresową naradę z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych, w której również brali udział przedstawiciele przedsiębiorców. Program narady, prowadzonej przez dyrektora OUG w Rybniku, obejmował m.in. omówienie:

 • stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w KWK nadzorowanych przez Urząd, oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy, w tym omówienie niebezpiecznych zachowań pracowników zakładów górniczych,
 • przyczyn i okoliczności (w tym wniosków na przyszłość):
  • zawału skał stropowych, zaistniałego w dniu 27 lipca 2016 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach w przekopie W-1 oraz w dniu 2 sierpnia 2016 r. w przekopie N-3 na poziomie 705,
  • niebezpiecznego zdarzenia, zaistniałego w dniu 10 sierpnia 2016 r. w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch „Rydułtowy” w Rydułtowach, tj. awarii agregatu sprężarkowego w upadowej odwadniającej „R” równoległej w pokładzie 713/1-2, która spowodowała zadymienie wyrobisk i wzrost stężeń CO w rejonie eksploatowanej ściany R-15 w pokładzie 713/1-2,
 • przyczyn i okoliczności:
  • zawału skał stropowych, zaistniałego w dniu 30 lipca 2016 r. w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK „Piast-Ziemowit” w Bieruniu, Ruch Piast, w wyrobisku - dworzec osobowy 653 na poziomie 650 m,
  • zawału skał stropowych, zaistniałego w dniu 11 sierpnia 2016 r. w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Piekary” w przecince ściany 522 w pokładzie 510 w warstwie II (środkowej) na poziomie 438 m,
 • zagrożenia zawałowego w latach 1994-2015,
 • zagrożenia metanowego – w zakresie zaliczeń pokładów i wyrobisk do poszczególnych kategorii zagrożenia,
 • wniosków Komisji, powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 6 października 2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch „Wesoła”,
 • rozporządzenia Ministra Środowiska z 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.
do góry