Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

28 Lipca 2017

W środę, 26 lipca br. odbyła się okresowa narada kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych, w której brali udział przedstawiciele przedsiębiorców.

Podczas obrad omówiono:

 • stan bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w KWK nadzorowanych przez OUG w Rybniku oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy tego stanu, w tym dotyczące niebezpiecznych zachowań pracowników zakładów górniczych,
 • przyczyny i okoliczności:
  • pożaru endogenicznego, zaistniałego 11 maja 2017 r. w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy,
  • tąpnięcia, spowodowanego wysokoenergetycznym wstrząsem górotworu o energii 2,6x107J i wypadku lekkiego, które wydarzyły się 12 maja 2017 r. w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy,
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w bieżącym roku,
 • przyczyny i okoliczności niektórych wypadków śmiertelnych i ciężkich, które miały miejsce w 2016 i 2017 roku, w wyniku:
  • wstrząsu, opadu skał ze stropu lub ociosu,
  • wykonywania prac przy przenośnikach będących w ruchu,
  • najechania środkami transportu,
  • dociśnięcia do konstrukcji maszyn lub obudowy.

Omówiono także zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz nowe akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

do góry