Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorza (..)

Wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorza Tobiszowskiego w Wyższym Urzędzie Górniczym

17 Lipca 2017

W poniedziałek, 17 lipca br., w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Ministerstwie Energii Grzegorza Tobiszowskiego z kadrą kierowniczą oraz dyrektorami komórek organizacyjnych WUG.

Celem wizyty ministra Grzegorza Tobiszowskiego w WUG, było uroczyste wręczenie nominacji na stanowisko Wiceprezesa WUG panu Krzysztofowi Królowi, który objął to stanowisko z dniem 30  czerwca br.,zgodnie z art. 165 ust. 13 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Nowy wiceprezes, wyłoniony w drodze konkursu, został powołany przez Ministra Energii na wniosek Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Podczas spotkania omówiono także cele i zadania stojące przed nadzorem górniczym w związku ze zmianami zachodzącymi w górnictwie.

do góry