Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

1 Kwietnia 2021

31 marca br. odbyła się, w formie wideokonferencji, okresowa narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych. Naradę prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas narady omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych;
  • obowiązujące akty prawne, w zakresie wymagań dla prowadzenia dokumentacji rurociągów przeciwpożarowych;
  • postępowanie legalizacyjne dla obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie zakładu górniczego, w świetle nowelizacji ustawy Prawo budowlane;
  • przyczyny i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w 2020 r. i w roku bieżącym, w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Katowicach oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom.
do góry