Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu miasta Bieruń

2 Kwietnia 2021

1 kwietnia br. odbyło się, w formie wideokonferencji, 20. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalni Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Piast-Ziemowit”, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych miasta Bieruń.

Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli: wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, burmistrz Bierunia, dyrektor KWK „Piast-Ziemowit” w Bieruniu oraz przedstawiciele - UM Bieruń, Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz KWK „Piast-Ziemowit”.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie od października 2019 r. do marca 2021 r., z podaniem informacji dotyczących skutków, jakie wystąpiły na powierzchni terenu podczas eksploatacji górniczej, wraz z wyszczególnieniem stosowanej profilaktyki górniczej i budowlanej. Ponadto przedstawiono problematykę dotyczącą:

  • realizacji prac w dolinie potoku Bijasowickiego;
  • rozlewisk w rejonie ul. Zarzyna i ul. Turystycznej;
  • realizacji planów eksploatacji w rejonie ERG Bieruń;
  • problemów i tematów nurtujących władze miasta, związanych z działalnością kopalni.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w okresie II i III kwartału 2021 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz zadań dotyczących profilaktyki budowlanej i ograniczających ujemny wpływ projektowanej eksploatacji na środowisko.

do góry