Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

15 Grudnia 2010

15 grudnia br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku odbyła się okresowa narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych, w której udział wzięli przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach oraz Centrum Wydobywczego "Południe" w Rybniku.

Program narady obejmował m.in.:

• Stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie, w tym w podziemnych zakładach nadzorowanych przez tut. Urząd, w minionym okresie 2010r.
• Przyczyny wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych od ostatniej narady oraz podjęte działania profilaktyczne.
• Problematyka nadzorowanych kopalń, w tym profilaktyka zagrożeń w rejonach szczególnie niebezpiecznych.
• Wyniki kontroli, przeprowadzonych przez tut. Urząd w roku bieżącym od ostatniej narady.
• Sprawy bieżące (w tym zarządzenia, polecenia i pisma Prezesa WUG), dotyczące m.in.:
- systemowych działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy przy prowadzeniu transportu w wyrobiskach poziomych i pochyłych o nachyleniu do 450,
- działań, mających na celu zapewnienie skuteczności stosowanej profilaktyki, względem zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz pyłami szkodliwymi dla zdrowia,
- realizacji wniosków Komisji powołanej dla zbadania przyczyn i okoliczności katastrofy, zaistniałej w dniu 18.09.2009r. w KHW S.A. KWK "Wujek" Ruch "Śląsk" w Rudzie Śląskiej.

do góry