Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji Koordynacyjnej dla Eksploatacji (..)

Posiedzenie Komisji Koordynacyjnej dla Eksploatacji Górniczej w Polu Marklowice

15 Grudnia 2010

14 grudnia br. w siedzibie OUG w Rybniku, odbyło się posiedzenie Komisji Koordynacyjnej dla Eksploatacji Górniczej w Polu Marklowice pod terenami gmin Marklowice, Świerklany i Mszana.
Podczas narady omówiono:
• Stopień realizacji ustaleń, zawartych w Uchwale Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy WUG, z dnia 30.10.2009 r.,
• Realizację warunków zawartych w:
- postanowieniach opiniujących plany ruchu KW S.A. Oddziały: KWK "Jankowice" na lata 2007-2009, przedłużony dodatkiem do 2010 r. i KWK "Marcel" na lata 2010-2012,
- opiniach właścicieli i administratorów ważniejszych obiektów i głównego uzbrojenia terenu do planów ruchu jw.
• Analizę wyników obserwacji wpływów dokonanej eksploatacji górniczej (geodezyjnych i budowlanych, zmierzonych wychyleń budynków powyżej 20‰ oraz zaistniałych deformacji nieciągłych), a w szczególności stwierdzonych uszkodzeń, wymagających niezwłocznego usunięcia.
• Zakłócenia stosunków wodnych spowodowanych działalnością górniczą oraz podejmowane w tym zakresie działania profilaktyczne i naprawcze.
• Realizację "Programu eksploatacji złoża i ochrony powierzchni kopalń "Marcel" i "Jankowice" w Polu Marklowice na lata 2010-2014 oraz perspektywicznie do wyczerpania złoża".
• Wykonanie planu napraw szkód górniczych, spowodowanych ruchem zakładu górniczego za rok 2009 oraz wg stanu na dzień 30.11.2010 r.

do góry