Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

10 Października 2012

9 października br. dyrekcja Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku zorganizowała okresową naradę z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych, w której brali udział przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju i Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach.
Program narady, obejmował m.in. takie zagadnienia jak:
- stan bezpieczeństwa pracy w minionym okresie br. w podziemnych zakładach górniczych, w tym w nadzorowanych przez OUG w Rybniku,
- podjęte lub konieczne do podjęcia działania naprawcze i profilaktyczne oraz wnioski po wypadkach oraz niebezpiecznych zdarzeniach:
wypadek śmiertelny z dnia 2.08.2012r. - KW S.A. Oddział KWK "Chwałowice",
wypadek śmiertelny z dnia 20.07.2012r. - JSW S.A. KWK "Krupiński",
- wypadki zaistniałe przy likwidacji chodników przyścianowych w latach 2010-2012, w tym sposoby likwidacji tych wyrobisk,
- kontrola urządzeń metanometrii automatycznej, w aspekcie wymogów dokumentacji techniczno-ruchowej producenta.
- wyniki kontroli, przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w minionym okresie roku 2012.

do góry