Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z podmiotami prowadzącymi prace w ruchu podziemnych (..)

Narada z podmiotami prowadzącymi prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych

27 Czerwca 2017

We wtorek, 27 czerwca br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyła się okresowa narada z kierownictwem niektórych podmiotów, prowadzących prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych. Spotkanie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych,
  • uregulowania prawne, dotyczące zapoznawania pracowników z przepisami i dokumentacjami w zakresie prowadzonych robót w ruchu zakładu górniczego,
  • zasady zatrudniania pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • nieprawidłowości, stwierdzane podczas kontroli prac wykonywanych przez podmioty świadczące usługi na rzecz zakładów górniczych,
  • nowe przepisy wydane na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, dotyczące podziemnych zakładów górniczych.
do góry