Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów górniczych i (..)

Spotkanie z kierownikami działów górniczych i kierownikami działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych

28 Czerwca 2017

We wtorek, 27 czerwca br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działów górniczych i kierownikami działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd.

Podczas obrad omówiono:

 • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach;
 • stan bezpieczeństwa pracy w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2016 r. i w 5 miesiącach 2017 r.;
 • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od czasu poprzedniego spotkania;
 • wnioski wynikające z zakończonych badań okoliczności i przyczyn wypadków oraz zdarzeń;
 • wchodzące w życie z dniem 1 lipca br. rozporządzenia Ministra Energii w sprawie:
  • szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego,
  • ratownictwa górniczego,
  • szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

W trakcie spotkania szczególną uwagę zwrócono na:

 • wzrost wypadkowości w 5 miesiącach 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r.,
 • zmiany w przepisach dotyczące:
  • doboru i kontroli stanu obudowy,
  • prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego,
  • zagrożenia pożarowego,
  • wprowadzenia temperatury zastępczej klimatu jako podstawowego kryterium oceny zagrożenia klimatycznego.
 • zgodność zastosowanych rozwiązań, w zakresie maszyn i urządzeń eksploatowanych
  w zakładach górniczych, z ustaleniami projektów technicznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowych.
do góry