Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych (..)

Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

22 Marca 2019

W piątek, 22 marca br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyła się okresowa narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych. Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas narady omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych,
  • przyczyny i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w 2019 r. w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Katowicach oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom,
  • sposób realizacji wniosków Komisji powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 6 października 2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch „Wesoła” w Mysłowicach, w zakresie ratownictwa górniczego w zakładach górniczych,
  • zasady przywracania wyrobisk do sieci wentylacyjnej,
  • propozycje rozwiązań, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przy wykonywaniu obudowy chodnikowej w drążonych i przebudowywanych wyrobiskach korytarzowych, w aspekcie prowadzenia prac na wysokości,
  • ustalenia KRZG dotyczące zasad i sposobu przeprowadzania komisyjnych odbiorów maszyn i urządzeń, przed oddaniem ich do ruchu.
do góry