Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XXI Konferencja Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (..)

XXI Konferencja Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie

26 Marca 2019

W dniach 27 i 28 marca w Wiśle odbędzie się XXI Konferencja pt. „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie”. Organizatorem obrad są: Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Energii.

W wydarzeniu udział wezmą reprezentanci spółek górniczych, producentów maszyn górniczych i uczelni wyższych. Konferencja jest kontynuacją spotkań na temat działań podejmowanych  dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych. Jej najważniejsze założenia to wymiana dobrych praktyk i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współpracy wewnątrzsektorowej.

Podczas tegorocznych sesji tematycznych zostaną poruszone wątki dotyczące:

  • podejmowanych działań dla poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • nowoczesnych metod szkolenia pracowników z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości,
  • doświadczeń w zakresie zatrudniania obcokrajowców w zakładach górniczych,
  • zagrożeń naturalnych i technicznych, zasad ich zwalczania oraz stosowanej profilaktyki,
  • nowoczesności i innowacyjności w zakresie stosowanych technologii i wyposażenia technicznego.
do góry