Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych (..)

Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

26 Listopada 2020

W środę, 25 listopada 2020 r. odbyła się, w formie wideokonferencji,  okresowa narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych. Naradę prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas narady omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych,
  • zasady dotyczące zakresu i sposobu zawiadamiania Dyrektora OUG w Katowicach o wypadkach lub zagrożeniach zaistniałych w zakładach górniczych i zakładach,
  • zmiany przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r.,
  • stan realizacji bieżących i okresowych kontroli obiektów budowlanych zakładów górniczych, wykonywanych przez inspektorów nadzoru w specjalności budowlanej oraz stan realizacji decyzji Dyrektora OUG w Katowicach dotyczących tych obiektów,
  • przyczyny i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w 2020 r. w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Katowicach oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom.
do góry