Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych (..)

Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

23 Marca 2022

We wtorek, 22 marca br. odbyła się narada kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Celem narady było kontynuowanie wypracowanych działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa załóg górniczych.

Podczas narady omówiono m.in.:

  • realizację ustaleń z poprzedniej narady z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych;
  • stan bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez OUG Rybnik oraz wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy;
  • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) - powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
  • sposoby promowania kultury bezpieczeństwa wśród pracowników zakładów górniczych oraz dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań  w zakładach górniczych;
  • aktualne przepisy prawa, w tym dotyczące reorganizacji urzędów górniczych oraz kwalifikacji górniczych;
  • realizację zamierzeń dotyczących poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju;
  • okoliczności i przyczyny wypadków oraz zdarzeń zaistniałych od ostatniej narady w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG Rybnik oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG Rybnik w bieżącym roku, w tym informacja na temat najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości i uchybień;
  • stosowanie środków mineralnych w ramach prac związanych z wykonywaniem tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej.

 

do góry