Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy (..)

Posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy

10 Marca 2022

W środę, 9 marca br. wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha oraz dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia WUG Alicja Stefaniak uczestniczyli w posiedzeniu Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy, które odbyło się w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Wiodącą tematyką posiedzenia były zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy w sektorze górniczym. W trakcie spotkania wyświetlono prezentacje:

  • „Górnictwo - kontrole prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w latach 2019-2021” (OIP);
  • „Stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych na terenie województwa śląskiego” (WUG).

Ponadto uczestnikom posiedzenia zaprezentowano dane dotyczące wydanych przez inspektorów pracy środków prawnych regulujących zagadnienia objęte tematem kontroli przeprowadzonych w latach 2019-2021. Dokonano analizy wypadków przy pracy w branży górniczej, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności i przyczyn wypadków śmiertelnych i ciężkich. Omówiono problematykę zgonów naturalnych w kontekście przeprowadzanych profilaktycznych badań lekarskich. 

W trackie posiedzenia przedstawiono kierunki działań zmierzających do zmniejszenia zagrożeń w środowisku pracy w branży górniczej na terenie województwa śląskiego, a także najistotniejsze problemy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pracy, w odniesieniu do zakresu działania zarówno Państwowej Inspekcji Pracy, jak i Wyższego Urzędu Górniczego.

do góry