Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych (..)

Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

26 Stycznia 2023

W środę, 25 stycznia br. odbyła się narada kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Celem spotkania było kontynuowanie wypracowanych działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa załóg górniczych.

Program obrad obejmował m.in.:

 • omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez OUG w Rybniku oraz wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy;
 • kwestie dotyczące: wypadkowości związanej z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki), powodów i motywów wykonywania zadań w sposób niebezpieczny, promocji kultury bezpieczeństwa wśród pracowników zakładów górniczych oraz dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań w zakładach górniczych;
 • zamierzenia odnośnie poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice” oraz KWK „Budryk”;
 • wnioski na przyszłość, w tym zaproponowane działania naprawcze po:
  • tąpnięciu oraz wypadku zbiorowym (2 wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy), w wyniku wstrząsu zaistniałego w dniu 4 listopada 2022 r., w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel w Radlinie,
  • pożarze, zaistniałym w dniu 18 listopada 2022 r., w  Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka- Bzie” Ruch „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju,
  • wypadku zbiorowym (dwa wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy), zaistniałym w dniu 20 grudnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” w Knurowie,
  • wzmożonym wydzielaniu się metanu w wyrobiskach w pokładzie 404/4 i 404/4+405/1 w dniach 4 i 17 listopada 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach;
 • przedstawienie przez KRZG kryteriów zużycia taśm przenośnikowych na eksploatowanych przenośnikach w zakładzie górniczym;.
 • przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku, w tym omówienie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości i uchybień.
do góry