Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ze społecznymi inspektorami pracy

Spotkanie ze społecznymi inspektorami pracy

8 Marca 2023

W piątek, 3 marca br. w odkrywkowym zakładzie górniczym Józefka Sp. z o.o. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ze społecznymi inspektorami pracy, służbą BHP oraz osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego Kopalnia Józefka Sp. z o.o.

Tematem obrad było omówienie:

  • stanu wypadkowości i niebezpiecznych zdarzeń w zakładach górniczych w tym przyczyn i okoliczności zdarzeń i wypadków zaistniałych w zakładach górniczych na obszarze właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach,
  • najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas kontroli odkrywkowych zakładów górniczych,
  • działań zmierzających do ograniczenia wpływu czynników szkodliwych
    i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy, między innymi poprzez wdrażanie metod umożliwiających optymalny dobór skutecznych i niestwarzających zagrożenia środków ochrony indywidualnych.

Spotkanie było zorganizowane w ramach realizacji celów określonych w „Strategii działania urzędów górniczych na lata 2021-2023” oraz w planie pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach na 2023 rok.

do góry