Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych (..)

Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

27 Października 2023

W czwartek, 26 października br. odbyła się narada kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Celem obrad było kontynuowanie wypracowanych działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa załóg górniczych.

Program spotkania obejmował m.in.:

 • omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez OUG w Rybniku oraz wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy;
 • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki). Powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny. Promocję kultury bezpieczeństwa wśród pracowników zakładów górniczych oraz dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań w zakładach górniczych;
 • wnioski na przyszłość, w tym zaproponowane działania naprawcze po:
  • pożarze egzogenicznym zaistniałym w dniu 4 maja 2023 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Budryk”,
  • wypadku ciężkim zaistniałym w dniu 26 kwietnia 2023 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka”,
  • wypadku śmiertelnym zaistniałym w dniu 18 czerwca 2023 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka”,
  • wypadku zbiorowym zaistniałym w dniu 31 maja 2023 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy,
  • zawale zaistniałym w dniu 8 sierpnia 2023 roku w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica,
  • wypadku ciężkim zaistniałym w dniu 22 sierpnia 2023 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Budryk”,
  • pożarze egzogenicznym zaistniałym w dniu 19 września 2023 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka”.
 • omówienie zmian w obowiązujących przepisach dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych, w tym przepisów dotyczących kwalifikacji górniczych oraz ich zmian;
 • wyniki z kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku, w tym omówienie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości i uchybień.
do góry