Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA”

27 Października 2023

W czwartek, 26 października br., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, odbyło się dwunaste posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych gmin Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Wilamowice. Obrady prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, gmin: Goczałkowice-Zdrój, Pszczyna, Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Zastępca Burmistrza Pszczyny i Wójt Gminy Bestwina.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej PG „SILESIA” Sp. z o.o. KWK „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, dokonanej w okresie II i III kwartału 2023 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem KWK „Silesia”.

Ponadto przedstawiono bieżącą współpracę organów samorządowych z kopalnią, jak również przekazano informacje na temat planowanego - w IV kwartale 2023 r. i I kwartale 2024 r. - zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry