Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych (..)

Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

16 Lutego 2024

W czwartek, 15 lutego br. odbyła się narada kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Celem obrad było kontynuowanie wypracowanych działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa załóg górniczych.

Program narady obejmował:

 • omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez OUG w Rybniku oraz wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy;
 • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki), powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny, promocję kultury bezpieczeństwa wśród pracowników zakładów górniczych oraz dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań w zakładach górniczych;
 • przedstawienie wniosków na przyszłość, w tym zaproponowanych działań naprawczych po:
  • pożarze zaistniałym w dniu 6 grudnia 2023 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek”,
  • zapaleniu metanu zaistniałym w dniu 9 grudnia 2023 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”,
  • uszkodzeniu materiału wybuchowego w trakcie transportu w dniu 29 grudnia 2023 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek”,
  • wypadku zaistniałym w dniu 5 stycznia 2024 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy;
 • omówienie działań podjętych w zakładach górniczych dla zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości oraz dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa, po wypadku:
  • śmiertelnym zaistniałym w dniu 18 czerwca 2023 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka”,
  • zbiorowym zaistniałym w dniu 28 listopada 2023 r. w Tauron Wydobycie S.A. ZG „Sobieski”;
 • omówienie zmian w obowiązujących przepisach dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych;
 • przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku, w tym omówienie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości i uchybień.
do góry